team building
6. Общуване, създаване на връзки и опознаване.

Социализирането и приятелството на работното място е един от най-добрите начини за увеличаване на производителността в офиса. Те не само увеличават лоялността в офиса, но също така позволяват на персонала ви да се справя по-добре с ежедневните бизнес задачи.

5. Работа в екип и повишаване на ефективността.

Активностите по време на тийм билдинг, изискващи екипна работа дават положително отражение върху екипната работа в офиса. Обикновенно след такива активности, персонала ви е по-задружен и по-добре познава силните и слабите страни един на друг. По-доброто опознаване на интересите и възможностите на колегите ви винаги е последвано от увеличаване на ефективността на работното място.

4. Конкурентност.

Някой някога бе казал, че конкуренцията увеличава производителността. Ние ще насочим конкуренцията в една различна, забавна тийм билдинг активност, в която служителите ви ще трябва да направят невъзможното с ограничени средства.

3. Празник, екипен дух, забавление и мотивация.

Всяка победа е последвана от празник и забавление. Победата мотивира за достигане на нови победи. А празника и забавленията са част от всеки един тийм билдинг, който ще мотивира екипа ви за нови достижения на работното място.

2. Колаборация и насърчаване на иновациите и творчеството.

Хората имат по-голямо въображение, когато са около хора, с които се чувстват добре. Така че успешните тийм билдинги не само сближават хората, но и допринасят нови и креативни идеи на работното място. Също така ежедневното сътрудничество на работното място е ключът към успешния бизнес. Например, треньорите винаги имат помощници, които да им помагат, когато е необходимо.

1. Комуникация и съвместна работа.

Известно е, че комуникацията и съвместната работа са основните цели на всеки един тийм билдинг. Една от основните цели на всеки един бизнес е да създаде комфортна и приятелска работна среда, в която служителите му могат да разгърнат потенциала си.
За да се постигне успех във всяка една активност по време на тийм билдинга е необходима комуникация между участващите и много добре синхронизирана съвместна работа. Успеха в активностите по време на тийм билдинг гарантира по-добро справяне с поставените цели на работното място.


Погрешно е мнението, че в един тийм билдинг може да зададете повече от една цел. Освен това, че така конструиран тийм билдинг увеличава бюджета ви за планираното събитие, заложените в него цели едва ли ще бъдат достигнати.
Ние препоръчваме винаги да се ограничавате с една цел, например: комуникация или лидерски умения. Поставянето на няколко цели пред едно събитие винаги намалява ефективността му. 
Екипа ни от професионалисти с необходимото образование, ще подготви най-доброто предложение, съобразено с целите и нуждите ви.